Hír

Álláspályázatot hirdetünk kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársak felvételére - Veszprém megye

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a  Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatába kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, az adott megyében kialakításra kerülő irodájába, a projekt időtartamára (2019. szeptember 15.), heti 40 órás munkavégzésre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 2019. szeptember 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 •  Veszprém megye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen.
 • A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében kidolgozott közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten.
 • A hatásköre alá tartozó települési szereplők (kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.
 • Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére.
 • Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.
 • Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát.
 • Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.
 • Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.
 • Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban.

Amit kínálunk:

 • teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a munkával kapcsolatos telefon- és mobilnethasználat, utazási költségek térítése
 • bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Kulturális területen(közművelődési, múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Jó autóvezetési gyakorlat, Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy egyéb, kulturális közösségfejlesztést is végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől) Idegen nyelv aktív ismerete Saját gépjármű Mentori tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • A kulturális szektor átfogó ismerete
 • Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok, szakmai ajánlás, jogosítvány másolat. amelyek postai és elektronikus úton juttatandók el a megadott címre;   

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_megye név , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális közösségfejlesztő mentor.
 • Elektronikus úton Kárpáti Julianna részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu e-mail címen keresztül

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_megye név , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális közösségfejlesztő mentor.
 • Elektronikus úton Kárpáti Julianna részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.


További információ:
Kárpáti Julianna - 0670 456 95 09, karpati.juli@sznm.hu          

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.


Részletesebb tájékoztatást az alábbi linken talál: http://mokk.skanzen.hu/karrier.html

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.