Hír

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázatokról

2017 decemberétől a 33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet végzi a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatok lebonyolítását, és az Intézet dolgozta ki azt a szakmai szempontrendszert is, ami alapján a szakmai értékelés történni fog. 

Az ágazati irányítás és a Könyvtári Intézet célja, hogy a szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. A könyvtárak számára segítséget jelent a rendelkezésükre álló adottságaik kibontakoztatásában az a szervezetfejlesztési keret, amit a TQM és a CAF alapú önértékelési rendszer, a KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési rendszere – biztosít.

A pályázatot az EMMI írta ki 2018 áprilisában azon magyarországi könyvtárak számára, akik szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén, rendszeresen szolgáltatnak statisztikai adatokat, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatukban elkötelezik magukat amellett, hogy szolgáltatásaikat a felhasználók igényeit szem előtt tartva, minőségi módon szervezik. A pályázóknak 2018. június 15-ig kellett pályázati anyagukat beküldeniük a Könyvtári Intézet címére.

Az előkészítés során 21 cím és 4 Díj pályázattal számoltunk, s ez a várakozás megalapozott volt. A Minősített Könyvtár címre 2018-ban három kategóriában (első kategória 20 fő feletti, második kategória  6-20 fő közötti, harmadik kategória 1-5 fő közötti könyvtár) összesen 18 intézmény nyújtott be pályázati anyagot, azaz szakmai beszámolót és önértékelést. A legtöbb pályázó a városi könyvtárak közül került ki, de ebben a körben megyei hatókörű városi, felsőoktatási, egyházi és országos szakkönyvtár is szerepel. A pályázók között többen összevont (múzeummal, levéltárral vagy művelődési központtal) intézményként működnek.

A pályázó intézményeknek szakmai beszámolóban kellett bemutatniuk, hogy könyvtáruk hogyan alkalmazza a minőségirányítási módszereket annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni mindazokat, akik a könyvtár szolgáltatásait személyesen és vagy online igénybe veszik.

A Könyvtári Minőségi Díjra két intézmény adta be pályázatát. Az intézmények két innováció bemutatásával pályázhattak. A kiírás szerint legalább az egyik innováció javasolt témája a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése volt. De lehetett pályázni a Családok Évéhez kapcsolható fejlesztésekkel is. A bemutatott programok eredményességét látogatói és használati mutatókkal kellett alátámasztani. Az „innováció” fogalma pontosításra került. A pályázat szempontjából innovációnak minősül minden, az adott könyvtárban először alkalmazott új szolgáltatás, beleértve egy már meglévőnek a helyi viszonyokra történő adaptálását is. Innováció lehet még egy újfajta technológiának vagy terméknek a könyvtári környezetben való alkalmazása is, függetlenül attól, hogy a fejlesztett technológia vagy termék közvetlenül vagy közvetetten vesz részt az olvasók kiszolgálásában. A díjra pályázó könyvtárakkal szemben elvárás volt, hogy valamilyen felmerülő külső, tehát felhasználói, vagy belső, tehát munkatársi igény támassza alá bevezetését, alkalmazásának indokoltságát.

A Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra pályázó könyvtárakat július hónapban, előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni vizsgálat céljából két szakértő fogja felkeresni. A szakértőket a minőségmenedzsment és a könyvtárügy szakterületéről a Könyvtári Intézet kéri fel. A helyszíni vizsgálatok kiértékelését, a szakértők által készített beszámolók összesítését követően a Könyvtári Intézet szakmai értékelést készít, amelyet a miniszternek ad át. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséréről a miniszter dönt. A pénzjutalmak és oklevelek átadására az október 23-dikai nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.

A Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő intézmények szakmai anyagukat közzé kell, hogy tegyék honlapjukon. Ezek, mint jó gyakorlatok kerülnek a későbbiekben bemutatásra országos, regionális és helyi konferenciákon és szakmai napokon.

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.