Minőségmenedzsment

A 33/2017-es EMMI rendelet helyezte a Könyvtári Intézet feladatkörébe a könyvtári önértékelési szempontrendszer meghatározását. A feladat nem volt új, hiszen a könyvtári minőségmenedzsment nem 2017-ben vette kezdetét, a rendelet csupán az eddigi rendszert újította meg.

A könyvtári terület rendkívül szerencsés helyzetben van: könyvtárosok állhatatos, fáradhatatlan munkával elérték, hogy jogszabály kötelezze a nyilvános könyvtárakat, hogy szolgáltatásaikat a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezzék; az EMMI évente pályázatot hirdet a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj kategóriában, ezen pályázatra való felkészülést pályázatok is támogatják.

Mégsem vagyunk elégedettek, de hogy is lehetnénk? A könyvtári területen alkalmazott teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) egyik alapelve – a vevőközpontúság és a munkatársak elkötelezettsége, felhatalmazása mellett – a folyamatos fejlesztés.

A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszerét (KMÉR) 2018-ban dolgozta ki egy könyvtárosokból és minőségmenedzsment szakértőkből álló csoport, ezt a használói elégedettség és igényfelmérések, visszajelzések alapján 2019-ben átdolgozta egy három fős szakértői gárda.

A KMÉR célja útmutatást adni a könyvtáraknak a minőségmenedzsment alapú szervezetfejlesztéshez. Segíteni a könyvtárak felkészülését a 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet szerinti Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázat elkészítéséhez, továbbá támogatni a könyvtárakat abban, hogy értékelésen alapuló döntéseket hozzanak annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az intézmény rendellenes működéséből fakadó eltéréseket, ezzel elősegítse az intézmények tudatos fejlesztését.

A KMÉR nyomtatott példányát kérésére eljuttatjuk Önhöz és könyvtárához. További információ, igényleadás: minoseg@oszk.hu

A Könyvtártudományi Szakkönyvtárban elérhető a Magyar Minőség folyóirat, valamint bőséges, a szervezetfejlesztést segítő szakirodalom.

 

Hasznos publikációk a témában munkatársainktól:

 

Minősített Könyvtár cím birtokosok (a közzétett pályázatok anyaga elérhető a könyvtár nevére kattintva): 

 Sorszám Év Intézmény
1 2011 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
2 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
3 2012 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
4 2013 Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
5 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár
6 Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
7 2015 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
8 Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen
9 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
10 Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
11 2016 Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
12 Fejér György Városi Könyvtár
13 Hamvas Béla Városi Könyvtár
14 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
15 Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár
16 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
17 Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár
18 2018 Békés Megyei Könyvtár
19 Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
20 Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
21 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
22 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
23 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
24 ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat
25 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
26 Határ Győző Városi Könyvtár
27 Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Városi Könyvtár Jászberény
28 Országos Idegennyelvű Könyvtár
29 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára
30 Szentes Városi Könyvtár
31 Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
32 Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár
33 2019 Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
34 Csorba Győző Könytár
35 Justh Zsigmond Városi Könyvtár
36 Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
37 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
38 Verseghy Ferenc Könyvtár és KözművelődésiIntézmény
39 Vörösmarty Mihály Könyvtár


Könyvtári Minőségi Díj birtokosok:

Sorszám Év Intézmény
1 2014 Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét
2 2015 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
3 2016 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
4 2018 Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
5 2019 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

 

Előzmények:

2019

A Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokat július 11-én hirdették meg a kormányzati portálon. A szakértői helyszínilátogatások októberben sikeresen lezajlottak. A pályázatok győzteseit 2020. január 22-én köszöntik az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartandó ünnepségen.

2018

33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet végzi a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatok lebonyolítását, és az Intézet dolgozza ki azt a szakmai szempontrendszert, ami alapján a szakmai értékelés történik. 

Az ágazati irányítás és a Könyvtári Intézet célja, hogy a szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. A könyvtárak számára segítséget jelent a rendelkezésükre álló adottságaik kibontakoztatásában az a szervezetfejlesztési keret, amit a TQM és a CAF alapú önértékelési rendszer, a KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere – biztosít.

pályázatot az EMMI írta ki 2018 áprilisában azon magyarországi könyvtárak számára, akik szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén, rendszeresen szolgáltatnak statisztikai adatokat, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatukban elkötelezik magukat amellett, hogy szolgáltatásaikat a felhasználók igényeit szem előtt tartva, minőségi módon szervezik. A pályázóknak 2018. június 15-ig kellett pályázati anyagukat beküldeniük a Könyvtári Intézet címére.

A Minősített Könyvtár címre 2018-ban három kategóriában (első kategória 20 fő feletti, második kategória  6-20 fő közötti, harmadik kategória 1-5 fő közötti könyvtár) összesen 18 intézmény nyújtott be pályázati anyagot, azaz szakmai beszámolót és önértékelést. A legtöbb pályázó a városi könyvtárak közül került ki, de ebben a körben megyei hatókörű városi, felsőoktatási, egyházi és országos szakkönyvtár is szerepel. A pályázók között többen összevont (múzeummal, levéltárral vagy művelődési központtal) intézményként működnek.

A pályázó intézményeknek szakmai beszámolóban kellett bemutatniuk, hogy könyvtáruk hogyan alkalmazza a minőségirányítási módszereket annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni mindazokat, akik a könyvtár szolgáltatásait személyesen és vagy online igénybe veszik.

A Könyvtári Minőségi Díjra két intézmény adta be pályázatát. Az intézmények két innováció bemutatásával pályázhattak. A kiírás szerint legalább az egyik innováció javasolt témája a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése volt. De lehetett pályázni a Családok Évéhez kapcsolható fejlesztésekkel is. A bemutatott programok eredményességét látogatói és használati mutatókkal kellett alátámasztani. Az „innováció” fogalma pontosításra került. A pályázat szempontjából innovációnak minősül minden, az adott könyvtárban először alkalmazott új szolgáltatás, beleértve egy már meglévőnek a helyi viszonyokra történő adaptálását is. Innováció lehet még egy újfajta technológiának vagy terméknek a könyvtári környezetben való alkalmazása is, függetlenül attól, hogy a fejlesztett technológia vagy termék közvetlenül vagy közvetetten vesz részt az olvasók kiszolgálásában. A díjra pályázó könyvtárakkal szemben elvárás volt, hogy valamilyen felmerülő külső, tehát felhasználói, vagy belső, tehát munkatársi igény támassza alá bevezetését, alkalmazásának indokoltságát.

A Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra pályázó könyvtárakat előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni vizsgálat céljából két szakértő kereste fel.

A Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő intézmények szakmai anyagukat honlapjukon közzétették. Ezek, mint jó gyakorlatok kerülnek a későbbiekben bemutatásra országos, regionális és helyi konferenciákon és szakmai napokon.

Publikációk:

Horváth Adrienn - Jávorka Brigitta: Visszajelzések a könyvtári minőségmenedzsment pályázati rendszer megújításáról - kutatási adatok. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. (28. évf.) 2019. 3. sz. 

2017

Megjelenik a Könyvtári Minőségügyi Bizottság (KMB) által készített Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére c. dokumentum.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázat visszavonásra kerül.

2017. szeptember 3. Marosán Ágnes (a KMB titkára) nyugdíjba vonulását követően feladatkörét Horváth Adrienn veszi át.

2017. szeptember 18. dr. Skaliczki Judit, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke benyújtja lemondását Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár részére.

A Könyvtári Intézet 2017. októberében a „Szakmai módszertani kiadványok előkészítése, megjelentetése” című NKA pályázatra benyújtja a „KKÉK 2017” című kiadvány tervét. A kiadvány 2018. szeptemberében megjelent. A kötet elérhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.

November 10-én a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjai (dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva) is lemondanak tisztségükről.

2017. december 12- én megjelenik a 33/2017-es EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról. A rendelet többek között a Könyvtári Intézet keretei közé helyezi az addig a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által ellátott feladatokat.

2016

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet hét könyvtár (Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros; Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc; Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, Cegléd; Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged; Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kapta.

2015

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet négy könyvtár (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont; Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen; Mezőkovácsházi Városi Könyvtár; Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kapta.

Elektronikus publikálásra kerül az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére” c. dokumentum.

2014

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címre egy pályázat érkezik, a cím nem kerül kiosztásra.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kapta.

A nyilvános könyvtárak alapfeladatai – 1997. évi CXL. 55 § (1) k – közé bekerül, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve kell szervezniük.

Megkezdődnek a nyilvános könyvtárakban a szakértői vizsgálatok, amelyek egyik kérdésköre a Minőségügy. A szakértőnek ezen belül rá kellett kérdeznie többek között a minőségellenőrzési rendszerre és az igény- és elégedettségmérési vizsgálatokra. A vizsgálatok kapcsán feltárt nyilvános dokumentumok megtalálhatók a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában az adott könyvtár adatlapján.

2013

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet három könyvtár (Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, Szombathely; Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ) nyerte el.

A CAF 2013 modell Fejlesztési módszertan, Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató megjelenése.

2012

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyeri el.

2011

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet két könyvtár (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza) nyerte el.

2010

Megjelenik a 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról.

A miniszter létrehozza a Könyvtári Minőségügyi Bizottságot (KMB). A bizottság tagjai megbízólevelet 2010-2014, majd ismételt megbízással 2014-2018 ciklusra kaptak. A bizottság elnöke dr. Skaliczki Judit. Tagjai: dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva. Elkészül a KMB ügyrendje.

Megjelenik a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) Vidra Szabó Ferenc szerzősége alatt.

A Könyvtári Intézet keretében a KMB tagok támogatásával KKÉK-t oktató tanfolyam kerül meghirdetésre.

Elkészül az első Minősített Könyvtár Cím pályázati kiírás tervezet.

2000 - 2009

2000-ben, majd 2003-2004-ben az MSZ ISO 11620-2000 szabvány alapján publikálásra kerülnek könyvtári teljesítménymutatók (MSZ ISO 11620:2003, MSZ ISO/TR 20983:2004).

Az NKÖM Könyvtári Osztálya meghirdeti a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” projektet.

2003-ban létrejön a Minőségfejlesztési Munkacsoport. Tagjai: Bellérné Horváth Cecília, Mender Tiborné, Nádas Zsuzsanna, Sohajdáné Bajnok Katalin, Vidra Szabó Ferenc. Szakértők: Ramháb Mária, Zalainé dr. Kovács Éva. Munkacsoport vezető: dr. Skaliczki Judit.

Megkezdődik a TQM alapelvek adaptálása a könyvtári területre.

Az ismeretek elsajátítását a mai napig elérhető 120 órás tanfolyam biztosítja, illetve támogatja a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár szervezésében (Kecskemét).

2005-ben elindul a minőségelvű szakfelügyelet, ami később abbamaradt, de a tapasztalatok beépülnek a további tevékenységbe.

 

Az előzmények archív anyagai itt érhetők el.

 

A téma intézeti felelőse: Horváth Adrienn


Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.