Hír

Oktatástámogatás elektronikus és online eszközökkel – elérhető prezentációk és videók – K2 továbbképzési sorozat

2018. december 4-én Oktatástámogatás elektronikus és online eszközökkel címmel a Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat keretében továbbképzési napot szerveztünk. A nap prezentációi és az előadásokról készült videófelvételek az alábbi beszámolóban megtekinthetők.

A digitális tartalmak újrahasznosítása számos területen megvalósulhat, ezek egyik legfontosabb területe az oktatás támogatása. Továbbképzési napunk során arra kerestük a választ, hogy milyen formában valósul, valósulhat meg ez a tevékenység a különböző könyvtártípusokban. A nap során közkönyvtári, nemzeti és felsőoktatási könyvtári példák mellett az általános iskolások körében is népszerű, a könyvtárakba adaptálható robotika foglalkozások tapasztalatai is fókuszba kerültek.

Márföldi István: Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban

 

Első előadónk Márföldi István volt a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárból. Prezentációjának címe Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban volt.
Az előadás első részében elemzésre került a hazai könyvtári tartalomszolgáltatás helyzete, kiemelve azokat a problémákat, amelyek nehezítik az oktatásban történő használatukat.  A második részben az előadó bemutatta azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket Library of Congress és a British Library fejlesztett ki az oktatás támogatására. Az előadás befejező részében olyan, kreatív feladatokat ismertetett, amelyekkel a hazai archívumok is bekapcsolhatók az oktatásba.

Szepesi Judit: A digitális átállás hatása a Könyvtári Intézet továbbképzéseire
 


Másodikként Szepesi Judit az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa tartott előadást A digitális átállás hatása a Könyvtári Intézet továbbképzéseire címmel.
Az e-learning – technikai eszközkészlete és az egész életre kiterjedő tanulást támogató infrastruktúrája révén – szabadságot és rugalmasságot biztosít a tanulók számára a tanulás üteme, időbeosztása és a helye tekintetében. Könyvtári továbbképzések, online szolgáltatások fejlesztését több kormányhatározat és az ezek alapján közzé tett Digitális Oktatási Stratégia, valamint a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia is sürgeti. A stratégiai tervek több ponton is kapcsolódnak a közgyűjtemények oktatási célú tartalomszolgáltatásaihoz, melyek motiválhatják az ismeretszerzést és az önálló tanulást, tanulási élményt nyújtanak, amelyet nemcsak a közvetített tartalom, hanem maga az interakció, a játékélmény és a társas felfedezés lehetősége is gazdagít. Az előadásban az előadó áttekintette a környezeti elvárásokat a Könyvtári Intézet szakmai továbbképzéseivel kapcsolatban, bemutatta a megújult infrastruktúrát és az OKP projekt részeként megújuló távoktatási rendszert.

Fischer Monika: Rés a falban: az oktatás hiátusai és a könyvtár
 

 

A következő előadó Fischer Monika volt a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárából. Az előadás címe Rés a falban: az oktatás hiátusai és a könyvtár volt.
Egyetemi oktatók arról számolnak be, hogy a hallgatók nehezen boldogulnak a kötelező irodalommal, íráskészségük romlik, nincsenek tisztában azzal, mi minősül tudományos tartalomnak, hogyan kerülhetik el a plágiumot. A BCE Egyetemi Könyvtár második éve működő Writing Centerének tréning és konzultáció struktúrája illeszkedik az egyetemi oktatás szintjeihez, kiegészíti a szakmai kommunikációs kurzusok tematikáját. Célja a hallgatói sikeresség, motiváltság és eredményesség elősegítése. Tevékenységének fókuszában a hallgatók írás- és prezentációs készségének fejlesztése és szakirodalomkeresési, -kezelési kompetenciájának bővítése áll. Az egyre népszerűbb személyes tanácsadás mellett online segédletek, prezentációk segítik a hallgatókat a könyvtárhasználat, az információs írástudás területén. Az előadás során Fischer Monika a könyvtárnak ezt a tevékenységét mutatta be, megosztva a közönséggel a tapasztalatait.

Koren Balázs: Robotika, avagy ha valamit tanítunk, ezt tegyük!
 

 

A továbbképzési nap negyedik előadását Koren Balázs tartotta, aki az ELTE Természettudományi Karáról érkezett. Témája a robotika oktatása, a könyvtárakba való adaptálhatósága volt. Előadásának címe: Robotika, avagy ha valamit tanítunk, ezt tegyük!
A robotika oktatás a XXI. századi oktatás egyik előfutára. Robotika területén eredményes tanulóknak a következő területeken kell jól szerepelni:  kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, tervezés, programozás, kreativitás, (angol nyelv). A felsorolt területek a munkaerőpiac mai elvárásainak is teljesen megfelelnek, így erre a robotika oktatás az egyik legkiválóbb lehetőség.  Az előadásban bemutatásra került, hogy hogy néz ki egy robotika foglalkozás, milyen versenyeken vesznek részt a tanulók. A terület népszerűsége miatt a könyvtárosoknak érdemes lenne belefogni ebbe a tevékenységbe.

Szabó Piroska: Új oktatási és tanulási módszerek a könyvtárakban
 

 

Szabó Piroska a Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvtárosa a témába vágó, a könyvtár friss beszerzései közül választott, aminek tartalmát mutatta be, Új oktatási és tanulási módszerek a könyvtárakban címmel.
Az előadás Ann Whitney Gleason New methods of teaching and learning in libraries című, 2017-ben megjelent kötete nyomán mutatta be azokat a nemzetközi tendenciákat, melyek rávilágítanak a könyvtárak szerepének átértékelődésére napjaink megváltozott (felső)oktatási környezetében. Miközben az oktatási intézményekkel szembeni elvárások a készségfejlesztés (problémamegoldás, kritikai gondolkodás, együttműködés) irányába mozdulnak, a könyvtárosok is kulcsfontosságú szereplőkké válhatnak ebben a folyamatban, egyre többször találva magukat oktatói pozícióban. Ebben segít a különböző, aktív tanulással kapcsolatos elméletek és didaktikai módszerek összefoglalása, emellett áttekintést kaptunk a felsőoktatásban teret nyerő olyan új oktatási formákról, mint a fordított osztályterem, a tömeges nyílt online kurzusok vagy a mobil eszközökre építő m-learning, végezetül pedig a könyvtári tanulóterekben és alkotóterekben (makerspaces) rejlő lehetőségekkel is megismerkedhettünk az előadásban bemutatott kötetből.