Online könyvtári szakirodalom (OKSZI)

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Prejczer Paula: Fogalomgyűjtemény a katalogizálás oktatásához és tanulásához, 1995 Katalogizálás
Racskó Réka : Virtuális könyvtárak, 2011 Elektronikus szöveg és könyvtár
Rácz Emese: Az egykori nagyenyedi Minorita Rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus, 2009 Könyvtártörténet
Ranschburg Viktor: A könyvkiadás mestersége, 1922 Könyv- és írástörténet
Régi könyvek és kéziratok. Tanulmánygyűjtemény Könyv- és írástörténet
Régi könyvek és kéziratok. Tanulmánygyűjtemény, 1974 Könyvtártörténet
Régi magyarországi nyomtatványok : 1656-1670 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum. 4. kötet / szerk. Vásárhelyi i Judit, P., 2012 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Reisz László – [Ambrus Attila József]: Könyvtár(k)arcok. „K” mint könyvtár, avagy a skarlát jelzet. Hangoskönyv, 2016 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Rét Zsófia: Taszítások és vonzások. Az internethasználat terjedését meghatározó tényezők Magyarországon , 2003 Információs társadalom
Révay Mór János: A Révai nagy lexikonának története. A Nagy lexikon XX. kötetéből, “A kiadó utószava” c. fejezet különlenyomata Könyv- és írástörténet
Rózsahegyi Márk: Optimisták-e a könyvtárosok? A magyar könyvtáros szakma belső-külső megítélése az optimizmus tükrében, 2006 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Sajó Andrea: Az Oracle Libraries felhasználói szemmel. Szakdolgozat, 1998 Könyvtárautomatizálás
Salamon Gábor: Érzékszervi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak speciális könyvtári ellátása. Szakdolgozat, 2006 Könyvtárhasználat
Sándori Zsuzsanna: Hosszúra nyúlt útibeszámoló a könyvtárvezetési ismeretek (b)irodalmából, 1998 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 2001 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 2001 Információs társadalom
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 2002 Információtudomány általában
Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás és magyar cenzúra, 1800-1830 Könyv- és írástörténet
Sasváry Zoltán, S.: Adatok egy könyvgyűjtemény történetéhez. Az Esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteménye, 2005 Könyvtártörténet
Schwarcz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században, 1994 Könyvtártörténet
Sebestyén György – Tamásné Fekete Adrienn : Könyvtári menedzsment, 2011 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei Könyv- és írástörténet
Segesváry Viktor: A Ráday Könyvtár 18. századi története, 1992 Könyvtártörténet
Segesváry Viktor: The history of a private library in 18th century Hungary. The library of Pál and Gedeon Ráday, [1992] Könyvtártörténet
Selecká Mârza, Eva: A középkori lőcsei könyvtár, 1997 Könyvtártörténet
Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója, 1997 Könyvtártörténet
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? : Kompetenciák a digitális univerzumban. Elektronikus kiadás, 2015 Elektronikus szöveg és könyvtár
Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században, 1991 Könyvtártörténet
Snijder, Ronald: The deliverance of open access books. Examining usage and dissemination. Amsterdam University Press, 2019. Elektronikus szöveg és könyvtár
So much more: the economic impact of the Toronto Public Library on the City of Toronto. 2013 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században Könyv- és írástörténet
Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1918, 2002 Könyvtártörténet
Somos Árpád: Betűszedés. Gyakorlati szabályok és irányítások, 1916 Könyv- és írástörténet
Sopron (Ödenburg). 1535-1721 Lesestoffe in Westungarn 1. 1994 Könyvtártörténet
Stefanecz Mária: Digitalizált források a könyvtárakban és a szerzői jog. OTDK dolgozat, 2010 Elektronikus szöveg és könyvtár
Steinerné Szűcs Éva: Elektronikus időszaki kiadványok Magyarországon: az EPA és a MATARKA. Szakdolgozat, 2004 Elektronikus szöveg és könyvtár
Steinhofer Károly: A könyv története. 1. A magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem rövid története Könyv- és írástörténet
Steinhofer Károly: A könyv története. 2. A könyv történeti fejlődése Könyv- és írástörténet
Sugár Jenő: A jövő könyvkereskedelméről1912 Könyv- és írástörténet
Szabó G. Tibor: A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézet Könyvtára marketingterve. Szakdolgozat, 1995 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Szabó Judit: Segédlet a mély web tanulásához: magyar fejlesztésű adatbázisok az interneten. Szakdolgozat, 2006 Információs források
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei Könyv- és írástörténet
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Vadadi Hegedűs-kódexe Könyv- és írástörténet
Szabó T. Attila: Újabb adatok és pótlások kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink könyvészetéhez Könyv- és írástörténet
Szabó Tamás: Munkaévek külföldön – informatikában, 1968-2008Magyarok Münchenben, müncheni magyarok Budapesten és az információs forradalom 40 éve, 2010 Információs társadalom
Szabó Tamás: Studium Berufsjahre Informatik-Projekte, 1961-2011, 2011 Információs társadalom
Szalóki Gabriella: Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül, 2004 Információs társadalom
Szana Tamás: A könyv régen és most Könyv- és írástörténet
Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Főpapok és főurak, nemesek és polgárok gyűjteményei, 1939 Könyvtártörténet
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya. Katalógus / összeáll. Emődi András ; szerk. Monok István, 2010 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.