Hír

„KI 20-20” - Nemzetközi együttműködések: az ALMPUB projekt

A Könyvtári Intézet idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, 2000. március 24-én született meg az intézet alapításáról szóló jogszabály. Ez idő alatt számos képzést, programot szerveztünk, szolgáltatási kínálatunk folyamatosan megújult és intézetünk rendszeres résztvevője volt hazai és nemzetközi projekteknek.

Az elkövetkező időszakban 20 olyan projektről fogunk számot adni videós és szöveges formában, amelyek alapvetően határozzák meg intézetünk arculatát.

Eddigi tartalmaink az alábbi felületen tekinthetők meg: 20 éves a Könyvtári Intézet

A következőkben a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya elmúlt években megvalósított nemzetközi együttműködéseinek a bemutatása következik.

A Könyvtári Intézet több nemzetközi projektben, együttműködésben is részt vesz, ezzel elősegítve a külföldi tapasztalatok hazai adaptálását és a saját gyakorlataink szélesebb körben való megosztását. Egyrészt igyekszünk a hazai körben gyűjtött kutatási eredményeinket nemzetközi közönség előtt is közzétenni folyóiratokban és konferenciákon, másrészt arra is törekszünk, hogy együttműködések útján más nemzetekkel összehasonlító adatgyűjtéseket végezzünk. 

A 2010-es évek elején az ENUMERATE projektben https://pro.europeana.eu/project/enumerate   lehetőségünk volt részt venni a digitalizálás statisztikai mérhetőségét célzó közös európai kutatási módszertan kidolgozásában majd adatgyűjtésben. A projektidőszak lezárulását követően az együttműködés egy nemzetközi hálózattá alakult át, amelynek a magyarországi nemzeti koordinátora jelenleg is a Könyvtári Intézet munkatársa. A projekt 2011-es indulása óta a projektben öt alkalommal végeztünk az öreg kontinens összes országára kiterjedő adatgyűjtést a digitalizálás helyzetéről.  

2013 óta a Könyvtári Intézet munkatársa képviseli Magyarországot a DCHE (Digital Cultural Heritage and Europeana – Digitális Kulturális Örökség és Europeana) szakértői csoport https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-digital-cultural-heritage-and-europeana-dche valamint azt megelőzően a hasonló funkciót ellátó MSEG (Member States Expert Group on Digitisation and Digital Preservation – Digitalizálás és Digitális Megőrzés Tagállami Szakértői Csoport) munkájában,  Az évente két alkalommal Luxembourgban megrendezett üléseken az egyes nemzetek szakértői megosztják egymással a kulturális célú digitalizálási szakpolitikákkal kapcsolatos tapasztalataikat és részt vesznek közös európai ajánlások kidolgozásában.   

Az elmúlt évek legjelentősebb nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatása, amelyben a Könyvtári Intézet is részt vett, az ALMPUB projekt https://almpub.wordpress.com/ volt, amely európai összehasonlításban vizsgálta a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint nyilvános intézmények szerepét a társadalomban. Az ALMPUB a projekt angol elnevezéséből alkotott betűszó: The ALM Field Digitalization and the Public Sphere (Könyvtári, levéltári és múzeumi szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra). A projektet az Oslói Városi Egyetem (OsloMet) kezdeményezte és koordinálta. Az összköltségvetése 15 millió norvég korona volt, amelyet a Norvég Kutatási Tanács (Norges Forsningsrådet) KulMedia programja keretében finanszírozott.

A projektvezető egyetem mellett a projektben több norvég és külföldi partnerintézmény is részt vett. Belföldi partnerek voltak a Norvég Nemzeti Könyvtár, a Nyugat Norvégiai Főiskola és a Tromsø-i Egyetem. A külföldi partnerek között megtalálható két jelentős skandináv, könyvtártudománnyal foglalkozó egyetem a svédországi Uppsala-ból és a dániai Koppenhágából, egy német (Potsdami Főiskola) és egy svájci (Chur Egyetem) könyvtárosképző intézmény, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete.

A projektben való részvétel a Könyvtári intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya számára lehetőséget adott nemzetközi összehasonlító kutatásokra, nemzetközi konferenciákon való részvételre, közös publikációkra és rendezvényekre és nem utolsó sorban olyan tapasztalatok szerzésére, amelyeket képesek lehetünk hasznosítani a későbbi munkánk során. Vizsgáltuk a digitalizálási szakpolitikákat, elsősorban Norvégiában, kitekintéssel néhány európai partnerországra. Sor került egy hat országon átívelő lakossági reprezentatív felmérésre a könyvtárak, levéltárak és múzeumok társadalomban betöltött szerepéről. Szintén valamennyi partnerországban lefolytattunk egy-egy országos felmérést az egyes szakterületek képviselőinek (könyvtárak, levéltárak, múzeumok dolgozóinak) a körében az intézményrendszerek feladatrendszeréről, prioritásairól és küldetéséről.

Share

További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.