Hír

Könyvtárak az online tanulás szolgálatában – K2 továbbképzési sorozat – beszámoló és előadások

K2

2020. december 10-én került megrendezésre a K2 sorozat 2020/2021-es évad (K2 online) első alkalma a Könyvtári Intézet Kutatási és Elemző Osztályának szervezésében. A szakmai napon az elhangzott előadásokkal és az utánuk következő e-workshopokkal a könyvtárak szerepét kívántuk feltérképezni az online tanulás támogatásában. Az előadások után párhuzamosan három e-workshop zajlott azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a témák továbbgondolására, a gyakorlati alkalmazási lehetőségek közös keresésére. A konferencia sikerességének az online tér sem szabott gátat: a szakma napon 122 fő vett részt.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója köszöntőjében a témával kapcsolatos gondolatmenettel nyitott: az online térben hogyan lehet az érdeklődést és a befogadásra képes állapotot elérni a hallgatóságnál, úgy, hogy az átadni kívánt tudás valóban célt érjen. Az előadók és a workshopok segítségével ehhez is kaphattunk útmutatást.

Dr. Racsko Réka (Eszterházy Károly Egyetem): Szárny vagy teher? Az online tanulás lehetőségei és kihívásai

 

 

 

 

Rövid összefoglaló:
Dr. Racsko Réka előadásában arra vállalkozott, hogy az online tanulás lehetőségeit és kihívásait vázolja fel. Fontos, hogy definiálni tudjuk a környezetünkben zajló változásokat, hiszen a modernizáció életünk minden területére hatással van, az oktatás világára különösképpen. Folyamatosan változóban van, hogy milyen tudásra, készségekre van munkaerőpiaci kereslet, ráadásul a technikai fejlődésnek köszönhetően számos új lehetőség kínálkozik a tanulási és tanítási módszerek terén. Az oktatás egyik fő feladata, hogy a diákokat felkészítse az igények folyamatos és gyors változására, pontosabban a meglévő elméleti és gyakorlati tudás adaptálhatóságára. Az oktatási rendszerek digitális átalakulása természetes folyamat, azonban hatalmas kihívások elé nézünk társadalmi szempontból, az eltérő digitális kompetencia szintek miatt. Új válaszokra, paradigmaváltásra van szükség. 

A koronavírus járvány jelentősen felülírta a várakozásokat: 2020. áprilisi adatok szerint világszerte 10 diákból 9-et érintett a jelenléti oktatás felfüggesztése, és az online oktatásra való átállás. Természetesen nem egyformán jelent nehézséget az áttérés az érintettek számára, hiszen vannak országok és intézmények, ahol részben vagy egészében már évek óta jelen van, illetve vannak olyanok is, ahol az anyagiak, a pedagógiai módszertan, vagy az etikai és oktatáspolitikai irányvonalak ezt nem teszik lehetővé.
Az előadás során megannyi fejlődési lehetőségről is szó esett a digitális technológia kapcsán, ilyen például a gamifikáció (játékosítás), az időbeli határok elmosódása, így tehát a nemzetközi együttműködések könnyebb kialakulása, az e-learning, stb.


Sikaláné Sánta Ildikó (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár): A távoktatás lehetőségei könyvtári környezetben

 

 

 

 

Rövid összefoglaló:
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által készített ILIAS rendszerre alapuló e-learning felület egy több éves előkészületet igénylő, EFOP pályázat keretében megvalósult távoktatási lehetőség, amely bárki számára elérhető regisztráció után. Az előadó kitért arra is, hogy miért érezte fontosnak a könyvtár, hogy részt vállaljon az online tanításban.  A könyvtár elsődleges feladata mindig is az volt, hogy támogassa, bíztassa és kiszolgálja az élethosszig tartó tanulást. Az információ legfőbb lelőhelyeként folyamatosan figyelik, hogy merre halad az oktatás. Nem véletlen, hogy a Könyvtári Intézet is indított el képzést könyvtárosok számára, az online tanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítása céljából, hiszen maga a távoktatási forma is oktatást igényel. 

Az ILIAS használata ezzel szemben nem igazán igényel előképzettséget. A felület kialakításakor és az első tananyagok elkészítésekor nagy figyelmet szenteltek arra, hogy a legszélesebb használói közösség számára kezelhető, elkezdhető, s később folytatható legyen, ezenfelül a haladás mentorálhatósága is egy nélkülözhetetlen szempont volt.
Tervben van továbbá olyan irányú előrelépés, amely a felhasználók mindennapi munkáját segíti, a könyvtárosok készségeit és képességeit fejleszti. Jelenleg a szakmai képzések megszervezésére, segédkönyvtáros képzésre, illetve OkosÓra foglalkozás keretében alkalmazta az oldalban rejlő lehetőségeket a könyvtár.

E-workshopok


1. e-workshop: Az online oktatás stratégiai szintű tervezése a könyvtári digitális átállás folyamatában
Az e-workshopot tartotta: Dr. Racsko Réka

A workshop célja volt, hogy a könyvtári digitális transzformáció fogalmát, jellemzőit megismerve, majd pilléreit (vezetés és menedzsment, humánerőforrás, tartalmak és módszerek infratstruktúra) érintve a résztvevők választ találjanak arra, hogy milyen tényezők figyelembevételével tervezhetik meg az online oktatás támogatását, valamint annak kivitelezését. Racsko Réka szerint „a könyvtári digitálás átállás egy olyan folyamat, amelyben a nyilvános könyvtári rendszer funkcióinak a digitális ökoszisztéma feltételrendszerében való kiteljesedése valósul meg a digitális kompetenciák széleskörű fejlesztése révén, a humán teljesítményt támogató technológia eszközrendszerének alkalmazásával, az információs társadalom technológiáinak elterjesztése és integrálása révén.”

 

A workshop eredménye


A közös munka eredménye Padlet segítségével és szóbeli szakmai diskurzussal alakult ki. A közös virtuális falon gyűjtötték össze a jelenlévők azokat az ötleteket, amelyek a digitális átállás stratégiai szintű tervezése során később kidolgozásra kerülhetnek.
 
2. e-workshop: E-learning a gyakorlatban – a Somogyi-könyvtár távoktatási felületének bemutatása
Az e-workshopot tartotta: Sikaláné Sánta Ildikó

Sikaláné Sánta Ildikó, megkezdett előadását folytatva, az e-learning rendszert gyakorlati szempontból is bemutatta, melyben a Somogyi könyvtár munkatársai (Jenőfi Gábor és Molnár Dániel) voltak segítségére.  A felületre való bejelentkezés során, a rendszer többféle jogosultságot is képes kezelni. Az oktatói felületen látszik, hogy mennyi hasznos beállítási és tartalomfeltöltési lehetőséget rejt az oldal. A hallgatóknak készített felületen többek között lehetőség van a tanyagok megtekintésére, tesztek, beadandók leadására, a saját előrehaladás követésére és az oktatókkal kommunikációra.

A kezdőoldalon található tanfolyamot, egy gyors regisztráció után ráadásul bárki könnyedén elérheti, aki szeretné az alapvető készségeket elsajátítani a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, felhőalapú tárolás vagy az okoseszközök terén. Továbbá a kurzusokban való részvétellel megláthatjuk, milyen módjai vannak az ismeretek átadásának.

 


 A szövegszerkesztési tanfolyam tesztkérdése


3. e-workshop: Prezentációkészítés asztali VR-környezetben
Az e-workshopot tartotta: Nagy Andor (Könyvtári Intézet)
 
A workshop a prezentációkészítés asztali virtuális valóság környezetben való alkalmazhatóságának kérdését járta körül. A 3D képalkotás alapjainak megismerése után az emberi szem jellemzőire tértek ki, hogy az hogyan érzékeli a mélységet és távolságot, ezáltal pedig hogyan válik háromdimenzióssá a minket körülvevő világ. A rögzített felvételeket ugyan nem tudjuk valóban háromdimenziós képként megjeleníteni, de már a 19. századtól kezdve foglalkoznak azzal, hogy az emberi agyat miképp lehet megtéveszteni és elhitetni vele, hogy a kép, amit lát, három dimenzióban ábrázol valamit. Az első ilyen technológia az ún. anaglif volt, amely sztereoszkopikus 3D-látvány megjelenítésére képes, amennyiben kétszínű lencsével rendelkező szemüveget használnak hozzá. Manapság is jórészt szemüveget alkalmaznak a 3D-szerű látvány megteremtéséhez, de az élményt már az egyes lencsékbe jutó fény eltérő irányú polarizálásával érik el.

Az asztali virtuális valóság a hagyományos virtuális valóságtól abban különbözik, hogy klasszikus 2D felületen jelenítenek meg 3D-s látványvilágot, ám annak csak egy egyszerűsített változatát, amelyhez szemüveg használata sem szükséges. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye, hogy nincs hozzá szükség semmilyen speciális eszközre.

 


A Szent István Egyetemen fejlesztett MaxWhere prezentációkésztő alkalmazás lehetőséget ad arra, hogy asztali virtuális valóságban, egy előre felépített virtuális térben prezentációt készítsünk, amely aztán bármilyen hagyományos kijelzőn megjeleníthető. A workshop során a résztvevők képernyőmegosztás segítségével megnézhették a szoftver működését és azt,  hogy a különböző tartalmakat hogyan lehet hatékonyan megjeleníteni egy virtuális térben és hogyan működik a gyakorlatban egy ilyen előadás elkészítése, elmentése, majd megnyitása. A résztvevők pozitívan álltak a prezentációkészítés ezen lehetőségéhez, és a hozzászólók szeretnék a gyakorlatban is kipróbálni a szoftvert.

Az ötletekről az online közösségi felületünkön, a K2 továbbképzési sorozat Facebook-csoportban lehet tovább közösen gondolkodni. A csoportban a témával kapcsolatos szakirodalmi ajánlók is olvashatók. Az eseményhez kapcsolódó válogatott bibliográfia az alábbi linken böngészhető.

A K2 szakmai nap szervezői voltak: Békésiné Bognár Noémi Erika, Biró Bettina, Nagy Andor


 

Share

További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.